• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Innspill til Kommuneplanens arealdel

Opplysninger fra søker

Informasjon om kommuneplanens arealdel:

Kommuneplanens arealdel (ofte forkortet med KPA) er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag. Den skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Arealdelen styrer den framtidige bruken av de forskjellige arealene i kommunen. Den gir grunnlag for å utarbeide reguleringsplaner og behandling av enkeltsaker.


Se gjeldende formål for din eiendom:

Dersom du har tanker eller planer om å utvikle deler av eiendommen din i løpet av de neste ti - femten årene er det viktig at det aktuelle arealet har riktig formål i kommuneplanens arealdel. Er du usikker på hvilket formål arealet har i dag kan du sjekke dette i kommunens kartinnsyn, kopier linken og søk-opp ditt gnr/bnr i venstre kolonne under «søk sted». Ved å holde pila over arealet som er aktuelt kan du se gjeldende formål dukke-opp i en gul firkant: https://tinyurl.com/y8hu2jsx 


Veileder for innspill

Kommunen har laget en veileder for innspill til kommuneplanens arealdel. For å vite mer om revideringen og hvilket formål som er relevant for dine fremtidige planer for din eiendom bør du lese veilederen, som du finner her: LINK TIL INNSPILLVEILEDER

Ønsker du hjelp med skjemaet?

Dersom du ønsker hjelp og råd til utfylling av skjema kan du kontakte kommunens arealplanlegger for å avtale møte: Johanna Marie Lien, tlf: 95073348. E-post: johlie@selbu.kommune.no


Personopplysninger
/
/
Eiendom i Selbu kommune

Gnr

Bnr

Fnr

/
Eier
/
/
Dersom søker ikke er hjemmelshaver - er grunneier kjent med og enig i innspillet ?
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

. Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader