• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kjøring til hytta med snøscooter - automatisk vedtak

Viktig informasjon

Nyttekjøring 2023-2027VIKTIG!
Du kan bare bruke dette søknadsskjemaet hvis...:

 • Hytta/setervollen er innenfor streken tegnet i kartet for ditt kjøreområde,
 • og hele kjøreruten din går innenfor et kjøreområde.

Ellers vil du få en ugyldig kjøretillatelse, og du vil få gebyr ved kontroll.Krav for å få automatisk behandlet søknad om transport til hytta/setervollen med dette søknadsskjemaet:

 • Transportbehov: Du skal ha et reelt transportbehov når du kjører, og færrest mulig snøscootere skal benyttes til transporten. Ren persontransport er ikke tillatt.
 • Kjøreområde: Dette er markert med linje og farge i kartet. Hytta/setervollen og hele kjøreruten må være innenfor. Er startpunktet/parkeringen i et annet kjøreområde, følger du etablert løype fram til ditt kjøreområde. Det kan bli laget flere kjøreområder senere ved behov, og kartene for eksisterende kan bli justert, slik at enda flere kan få automatisk behandling.
 • Hvem som kan søke: Du må være eier eller ha kontrakt på åremålsleie (varig bruksrett) til hytta eller setervollen, og sender inn én søknad som vil gjelde din familie. Familiemedlemmer (i rett linje opp/ned fra eier) kan føres opp som alternative sjåfører. Dokumentasjon på åremålsleie/bruksrett medbringes under transport, og forevises kontrollerende myndighet ved kontroll.
 • Hovedløyper: Grønne linjer viser tidligere godkjente løyper, men du må selv skaffe skriftlig tillatelse fra grunneierne. Følg korteste hovedløype som går lengst fram i din retning, og korteste farbare rute mellom denne og hytta/setervollen. Benytt angitt parkering, eller den vinterbrøyta vegen som er nærmest hytta/setervollen.
 • Nødvendige omveger: Det er tillatt å ta kortest mulig omveg innenfor angitt område, hvis normal kjørerute har blitt blokkert. Hvis det er en varig endring som krever kjøring utenfor angitt område, må du melde dette til kommunen så snart som mulig.
 • Grunneiers tillatelse: Du må ha skriftlig tillatelse fra grunneier eller grunneierlag for å kunne kjøre både på grønne hovedløyper og mellom disse og hytta/setervollen.
 • Korrekte opplysninger: Send inn korrekte opplysninger og velg riktig kjøreområde, ellers blir ikke tillatelsen gyldig.
 • Overtredelsesgebyr: Feil opplysninger i tillatelsen og brudd på regler kan føre til overtredelsesgebyr ved kontroll.
 • Sikkerhet og hensyn: Husk å alltid kjøre trygt, hensynsfullt, og med minst mulig motorstøy. Hjelm er påbudt. Ser du dyr eller mennesker nær der du kjører, så sakker du farten eller stanser til situasjonen er avklart.

Annet som kan gjelde deg:

 • Har du flere hytter eller setervoller? Da må du søke separat for hvert hytte/setervoll. En søknad per mål. (Da får du alle rettighetene til transport som regelverket gir mulighet for.)
 • Utenfor allfarveg? Hvis hytta eller setervollen din ligger utenfor et av områdene angitt i kartet, kan du ikke få automatisk behandlet din søknad med dette skjemaet. Det gjelder også om hytta/setervollen er like utenfor grensen. Du må søke med et eget skjema, og søknaden vil bli behandlet manuelt så snart kommunen har mulighet. Ved mange søknader samtidig, kan det ta noe tid.
 • Kan kjøreområdene og hovedløypene endre seg? Ja, Selbu kommune kan endre kjøreområdene og hovedløypene i løpet av femårsperioden. Du må skrive ut nye, oppdaterte kart og ha med på turen. Oppdatert informasjon om endringer vil bli publisert på kommunens nettside, og spesielt viktige endringer kan bli annonsert i Selbyggen.Kort oppsummert det viktigste:

Hold deg innenfor angitt kjøreområde, og følg hovedløypene så langt du kommer mot ditt mål for turen. Deretter kjører du korteste framkommelige rute den siste biten. Tilsvarende gjelder når du skal hjem igjen.


Ved å gå videre bekrefter du å ha lest og forstått informasjonen ovenfor.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

. Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader