• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om motorferdsel i utmark - Utenom kjøreområder, og all annen motorferdsel

Informasjon

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven. Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi tillatelse innenfor rammene av regelverket. All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Automatisk behandling?
Skal du søke om vanlig hyttekjøring, kan du få automatisk behandlet søknaden hvis hytta/setervollen befinner seg innenfor et kjøreområde. Da benytter du isteden søknadsskjemaet for enkel søknad.

Grunneiertillatelser
Enhver motorferdsel skal på forhånd være avklart og godkjent av grunneier(e), samt av reindrift og eventuell aktiv beitenæring. Ved kontroll skal det fremvises skriftlig bekreftelse fra berørte grunneiere, eller fra overordnet organ som representerer aktuelle grunneiere, for bruk av aktuelle skutertrasé. Bekreftelsene behøver du ikke sende til kommunen.

Flere søknader?
Det er bare mulig å sende inn søknad om én type transport om gangen (f.eks. hyttekjøring eller vedkjøring), men bruk samme skjema om søknaden gjelder samme formål, mål og flere sjåfører/familiemedlemmer. Behøver du å søke om flere ulike typer tillatelser, må du sende inn flere søknader etter hverandre.

Bevegelseshemmet?
Om du er bevegelseshemmet eller skal kjøre en bevegelseshemmet, skal du velge alternativ 1 og søke med legeattest eller P-bevis. Oppgi den bevegelseshemmede som søker, slik at tillatelsen gis til riktig person.

Mer informasjon?
Se Selbu kommunes nettside om motorferdsel i utmark.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

. Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader