• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Innsynskrav

Innsynsforespørsel

Informasjon

Dette skjemaet benyttes både ved  ved krav om partsinnsyn og offentlig innsyn.

For å få et best mulig grunnlag for behandling av innsynskravet er det viktig at alle feltene i skjemaet fylles ut med korrekt og utfyllende informasjon. For partsinnsyn vil vi kontrollere opplysningene ved oppslag mot det sentrale folkeregisteret.


Partsinnsyn i hht forvaltningsloven § 18:

  • Krav om innsyn i opplysninger om deg selv.
  • Krav om innsyn i opplysninger om eget barn under 18 år. 
  • Krav om innsyn i oplysninger om andre du handler på vegne av - I slike tilfeller må fullmakt fra den det gjelder vedlegges.

I hht forvaltningsloven § 11 a, skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ubegrunnet opphold. Dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt skal det gis et foreløpig svar. 

i hht forvaltningsloven § 21, ved avslag på krav om innsyn skal parten informeres om avgjørelsen og avslaget kan påklages.

Svaret på din innsynsforespørsel om partsinnsyn vil bli sendt deg elektronisk til din digitale postkasse eller vi tar kontakt med deg for å avtale utlevering.


Offentlig innsyn i hht offentlighetsloven §§ 3 og 28:

  • Alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende register til organet hos vedkommende organ.
  • Innsynskravet må gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Dette gjelder ikke når det blir krevd innsyn i en journal eller lignende register. 

I hht offentlighetsloven § 29, skal krav om innsyn avgjøres uten ubegrunnet opphold. 

Offentlighetsloven § 32: Dersom den som har krevd innsyn ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at organet mottok kravet, skal dette regnes som et avslag som kan påklages. 

Svaret på din innsynsforespørsel om poffentliginnsyn vil bli sendt deg elektronisk til din digitale postkasse, tilgjengleiggjort på digitale plattformer eller vi tar kontakt med deg for å avtale utlevering.Type innsyn
Hva ønskes det innsyn i?

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

. Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader